1. Vi har flyttet til Holmlia!
    Vi har flyttet til Holmlia!
  2. Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo
    Rosenholmveien 4B
    1252 Oslo
  3. Tlf. 22 10 90 00
    Tlf. 22 10 90 00

Unikt tilbud for alle som har ulike kjøretøy for avhending!

Fullt management av salgsprossen.

Online auksjonsplattformer.

Online management.

Lagring, takst, klargjøring, salg.


VIKTIG!

Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for en trygg, effektiv og kostnadseffektiv bilavhending.

Oslo Bilauksjon - 25 år - 1991-2016

Leverandører / partnere

Oslo Bilauksjon har mange rammeavtaler med Namsfogder, Politi, NAV, stat og kommune mfl. I tillegg selger vi mange biler for konkursbo, advokater, næringsliv, bil og leasingselskaper og private.

Nå har vi laget et fungerende salgssystem for fjernsalg. Vi kan ta salgsoppdrag fra hele landet uten transportkostnader!